Drošība laivojot

Drošība laivojot ir obligāta. Zemāk aprakstīti mūsu ieteikumi:

  1. Atrodoties laivā, obligāti jālieto drošības veste.
  2. Iekāpšana laivā notiek brīdī, kad tā novietota ūdenī paralēli krastam. Iekāpšanas laikā laiva ir jāpietur.
  3. Atrodoties laivā, katram laivotājam ir jāatrodas savā sēdvietā, nedrīkst celties kājās.
  4. Laivai gaitā sastopoties ar dabīgiem vai mākslīgiem šķēršļiem (kokiem, akmeņiem u.c.), jābūt uzmanīgiem un jācenšas no tiem izvairīties. Nav ieteicams ķerties pie koku zariem, tas var izraisīt laivas apgāšanos.
  5. Upes straujtecēs un krācēs laiva jācenšas turēt paralēli straumei.
  6. Vecāki, radinieki vai personas, kuras pieskata bērnus ir atbildīgi par viņu drošību.
  7. Ja esiet nolēmuši peldēties, nepeldieties nepazīstamās vietās, vietās, kur ir stāvi krasti, ātra straume vai atvari. Nepeldieties reibuma stāvoklī.